boekje Wandelen met Praktijkcijfers, in opdracht van Schepers adviseurs

"Pauline, een mens
betrouwbaar,
denken en doen samen.
Ik geef het graag in haar handen,
dan bloeit de 'pioen',
en durf ik los te laten.
Gouden kracht,
in een tijd waarin denken alleen
niet voldoende is."
René Schepers, Schepers Adviseurs

 

Herkent u dit?
U heeft een goed idee, en u heeft iemand nodig die meedenkt over de invulling, maar die ook alles kan organiseren en uitvoeren. Pioen communicatie geeft uw ideeën vorm en inhoud, en begeleidt een traject van begin tot eind.

De vraag
Project Praktijkcijfers, een milieuproject waar zo'n 400 boeren en tuinders aan meededen, zocht een passend afscheidscadeau voor haar deelnemers en relaties. Schepers Adviseurs bedacht, in opdracht van Praktijkcijfers, het concept. De gedachte: de waarde van de landbouw wordt in Nederland niet meer gezien en gevoeld. Laten we weer zichtbaar maken wat de betekenis van de landbouw is voor de Nederlandse samenleving. De vorm: twaalf boeren spraken, al wandelend in de buurt van hun boerenbedrijf, met een bekende Nederlander over één van de 12 'waarden van de landbouw'. De gesprekken én de gemaakte wandelingen moesten worden gebundeld in een boekje. Schepers Adviseurs vroeg Pioen communicatie mee te denken over de aanpak, en het boekje te realiseren.

De aanpak
Pioen communicatie dacht mee over de wandelthema's en de wandelpartners. En ging vervolgens aan de slag: ontwerpbureau selecteren en briefen, tekst- en vormconcept van het boekje bedenken, bekende Nederlanders bellen, copyright regelen van de topografische kaarten, afspraken maken voor de wandelgesprekken, (boeren)lunches regelen, cadeaus bedenken en regelen voor de wandelaars, eindredactie van de gespreksverslagen, productiebegeleiding en nog veel meer.

Het resultaat
Een bijzonder vormgegeven boekje met twaalf inspirerende wandelgesprekken over de waarde van de landbouw. Met dit boekje wordt de Nederlandse landbouw op een positieve manier in beeld gebracht, en heeft project Praktijkcijfers zich weer op de kaart gezet als project met een geheel eigen, onconventionele stijl van communiceren.