Formulier
beroepsmatigheidstoets voor Kunstenaars&CO

Heeft u een aanvraagformulier dat te lang is geworden, vaak fout wordt ingevuld, lastig te verwerken is? Pioen communicatie is gespecialiseerd in het verbeteren van formulieren.

de vraag
Kunstenaars&CO onderzoekt voor diverse instanties, waaronder de sociale dienst, de beroepsmatigheid van kunstenaars. Dit onderzoek is bijvoorbeeld van belang bij het toekennen van uitkeringen of subsidies. De gegevensuitwisseling tussen de kunstenaar en Kunstenaars&CO gebeurt via formulieren. Kunstenaars&CO wilde het pakket formulieren graag verbeteren, met als voornaamste doelen: efficiencywinst (bij productie en verwerking) en helderheid voor de invuller. Kunstenaar&CO vroeg Pioen communicatie mee te denken over de mogelijkheden, en de formulieren ook daadwerkelijk te ontwikkelen (tekst en vormgeving).

de aanpak
Pioen communicatie heeft, in nauwe samenwerking met betrokkenen bij Kunstenaars&CO, de formulieren geanalyseerd. Daaruit volgde een advies over de opzet, de productie (drukken, printen, digitaal), en verschillende verschijningsvormen en kanalen (papier, telefoon, internet). Vervolgens zijn diverse concepten besproken en is een versie getest door een groep kunstenaars.

het resultaat
Twee formulieren in plaats van negen. Met een logische structuur, en heldere, eenduidige vragen. Plus een advies voor de langere termijn. Voor Kunstenaars&CO een goede basis om mee aan de slag te gaan. Voor de langere termijn heeft Kunstenaars&CO een traject in gang gezet om het formulier én het beoordelingsproces nóg eenvoudiger te maken.

link
www.kunstenaarsenco.nl

partners
Vormgeving - Osage communicatie en ontwerp
Redactie - Helderder