Emension van techniek naar mens, in opdracht van Parantion bv

"Emension werd in een paar weken tijd ook begrijpelijk voor gebruikers!" Roelf Sluman, Parantion

herkent u dit?
Inhoudelijk en technisch zijn softwarepakketten vaak perfect in orde, maar de eindgebruiker kan er tóch moeilijk zijn weg in vinden. Pioen communicatie is gespecialiseerd in het 'vanuit de doelgroep' opzetten van websites en softwareapplicaties.

de vraag van Parantion bv
Parantion heeft Emension ontwikkeld, een online P&O-afdeling. Met Emension kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen op het gebied van Personeel en Organisatie sturen en beheren, volgens een bepaalde visie, namelijk 'P&O als business'. De eerste modules zijn klaar, maar gebruikers vonden Emension een moeilijk programma. Een vertaalslag 'van techniek naar mens' was noodzakelijk. Parantion schakelde Pioen communicatie in voor een analyse van het probleem, en een advies.

de aanpak
De Pioen-aanpak was tweeledig. Eerste hebben we alle 42 schermen grondig geanalyseerd. Daar kwam uit dat de functionaliteit van de software was opgebouwd vanuit de inhoudelijke processen en niet vanuit de beleving van de gebruiker. Logisch voor een software-ontwerper, maar volstrekt onbegrijpelijk voor een gebruiker. Vervolgens hebben we in nauwe samenwerking met de programmeurs en de directie een nieuwe visie ontwikkeld.

het resultaat
Een helder, overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken Emension. De structuur en de navigatie is logisch en sluit aan bij wat de gebruiker verwacht. Tekst en vorm zijn vereenvoudigd en geüniformeerd. Parantion had met het eindresultaat een concept in handen voor een inhoudelijk, technisch én communicatief perfect werkend Emension.

link
www.parantion.com